Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš je příspěvkovou organizací města Aš, která vznikla 1. ledna 2013.