AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA DOSPĚLÍ   9:00 - 12:00 12:30 - 17:30   DĚTI   9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé

Pondělí 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Úterý 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Středa 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Čtvrtek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Pátek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30

Oddělení pro děti

Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Úterý 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Čtvrtek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Pátek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé

Pondělí 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Úterý 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Středa 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Čtvrtek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Pátek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30

Oddělení pro děti

Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Úterý 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Čtvrtek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Pátek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

+420 725 722 541, +420 725 724 447 info@knihovna-as.cz Hledat v katalogu

Časté dotazy

O knihovně

 1. Kdo se může stát uživatelem knihovny?

  Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba.

 2. Od kolika let mohou děti navštěvovat oddělení pro dospělé?

  Od 15. let - po obdržení občanského průkazu

 3. Je nějaký věkový limit pro půjčování knih v oddělení pro děti?

  Není.

 4. Co potřebuji k vyřízení čtenářského průkazu?

  K vyřízení čtenářského průkazu je třeba platný průkaz totožnosti. U dětí pak podpis zákonného zástupce. Registrace v knihovně je zpoplatněna (viz. ceník).

 5. Půjčujete domů také časopisy?

  Ano, pouze poslední čísla zůstávají v knihovně a půjčují se jen prezenčně.

 6. Co znamenají pojmy prezenčně a absenčně?

  Prezenčně znamená, že si dokument (knihu, časopis, CD apod.) můžete prostudovat přímo v knihovně, ale nesmíte si jej odnést domů. Absenčně naopak znamená, že si dokument (knihu, časopis, CD apod.) můžete půjčit domů.

 7. Půjčujete domů také CD?

  Ano, CD, která jsou přílohou časopisů či knih, nebo CD audioknih (zvukových knih)

 8. Půjčujete též hudební CD?

  Ne.

 9. Na jak dlouho si mohu dokumenty půjčit?

  Knihy, časopisy, CD apod. se půjčují na dobu 30 dnů.

 10. Musím vrátit všechny dokumenty najednou?

  Ne, zbývající výpůjčky lze prodloužit, pokud je ovšem nežádá další čtenář.

 11. Platí můj průkaz i do ostatních oddělení knihovny?

  Ano. (Do oddělení pro dospělé po dovršení věku 15 let)

 12. Platí můj průkaz i pro ostatní rodinné příslušníky nebo známé?

  Ne, průkaz je vystavován na konkrétní jméno a je nepřenosný.

 13. Co mám dělat v případě, že potřebuji prodloužit výpůjčky a nemohu se do knihovny dostavit?

  V tomto případě lze o prodloužení zažádat telefonicky, e-mailem nebo pomocí internetové stránky Vaše konto.

 14. Jak postupovat v případě, že se nám nepodaří otevřít internetovou stránku „Vaše konto“?

  Zkontrolujte si, zda-li jste zadali správně heslo a číslo průkazky. Pokud je zadání správné a stránka se přesto neotvírá, kontaktujte knihovnici.

 15. Co mám dělat, když se v seznamu výpůjček neobjeví tlačítko prodloužit?

  Znamená to, že vám vypršel termín vypůjčení. V tomto případě knihy již tímto způsobem prodloužit nelze. Musíte se dostavit do knihovny.

 16. Lze si rezervovat knihu, jestliže je momentálně půjčena jinému čtenáři?

  Ano lze za příslušný poplatek (viz. ceník).

 17. Lze si půjčit i takovou knihu, kterou nevlastníte ve vlastním fondu?

  Ano lze a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

 18. Co to je MVS?

  MVS = meziknihovní výpůjční služba= organizované půjčování knih, časopisů a dalších dokumentů mezi knihovnami. Umožňuje knihovnám poskytovat čtenářům i ty materiály, které jim nemohou zapůjčit ze svých vlastních fondů.

 19. Co když knihu poškodím, případně ztratím?

  V tomto případě knihovník posoudí jestli ztracenou knihu nahradíte stejným výtiskem nebo jej finančně uhradíte (viz. ceník).

 20. Máte ve vaší knihovně přístup na internet?

  Ano.

 21. Mohu si ve vašem PC přehrát vlastní hudební CD?

  Ne, uživateli není dovoleno přinášet a spouště programy z vlastních USB, CD ROM, DVDani jiných přenosných medií.

Copyright MediaSolution © 2024