AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA Zavřeno
+420 725 722 541, +420 725 724 447 info@knihovna-as.cz Hledat v katalogu

O nás

O knihovně

Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací města Aš, která vznikla 1.dubna 2010

Vykonává:

  • informační, kulturní a vzdělávací činnost
  • buduje univerzální fondy literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města
  • zpřístupňuje knihovní dokumenty
  • poskytuje bibliografické informace
  • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů
  • vytváří interní databáze z fondů knihovny
  • poskytuje reprografické služby.

Fond knihovny obsahuje 55 000 knihovních dokumentů, z toho je cca 30 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti.

 

Historie budovy

Budova, ve které nás nyní můžete navštívit, byla původně určena pro peněžní ústav.

Během rychlého průmyslového rozvoje města, v druhé polovině 19. století obecní rada Aše rozhodla zřídit spořitelnu. V té době byly prozatímní oficiální místnosti banky v přízemí radnice. Již v roce 1904 mohla být zahájena výstavba vlastní spořitelny, kterou navrhl významný pražský německý architekt Josef Zasche (čti cáše), (1871–1957), čelný představitel secese a moderny projektoval s elegancí. Díky tomu dodnes můžete obdivovat například vstupní prostory a schodiště budovy obložené červeným mramorem. Stropy prvního patra podpírají zdobené sloupy z leštěné žuly. Kromě zdobných prvků vně i uvnitř budovy se dodnes zachovala i trezorová místnost s ohnivzdorný trezory. Památkově chráněna je budova s hodinovou věží od 7. listopadu 2017.

Historie knihovny

Za vznikem knihovny stálo schválení zákona o veřejných knihovnách obecných, který vešel v platnost 5. listopadu 1919, č. 430 Sb.z. a n. Zákon ukládal všem politickým obcím zřídit a vydržovat veřejnou knihovnu, nejlépe ihned. Lhůta pro zřízení veřejné knihovny byla dána velikostí obce.

S jistotou víme, že roku 1932 bývala městská knihovna Aš v “hasičárně”, dnes také památkově chráněné budově čp. 635 na Poštovním náměstí. Nějaký čas sídlila v AKS v Karlově ulici, dalším útočištěm knih byla od 1966 do roku 2002 radnice, odkud se knihovna přestěhovala do svého současného působiště. Hlavní ulici jsme opustili jen po dobu rozsáhlé rekonstrukce v roce 2010.

Období knihovny v posledním působišti je charakteristické především modernizací a zkvalitňováním systému výpůjčky dokumentů z knihovního fondu a jeho evidencí. Zavedením systému LANius a jeho přechodem na novější systém Clavius. Princip výpůjčky se rovněž zpřehlednil.

Po celou dobu od roku 1989 až dosud knihovníci pořádají různé přednášky o osobnostech autorů či ilustrátorů, výstavky a zvou děti do knihovny. Snaha zaměřit se na děti je velkým přínosem, protože především malých čtenářů ubývá. Dávají mnohdy přednost aktivitám na počítači nebo si místo četby daný titul pustí raději v televizi či na jiném přenosném médiu. Kniha přitom rozvíjí nejen slovní zásobu, ale i fantazii a představivost. Knihovna nezapomíná ani na dospělé návštěvníky či seniory. Kvalita všech pořádaných akcí se podstatně zvýšila po rekonstrukci knihovny, kdy v horním patře vznikl velký společenský sál s kapacitou 30 míst pro sedící. Sál je vybaven projektorem a tak jsou výklady rozšířeny i o možnost promítání.

Copyright MediaSolution © 2022