AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA DOSPĚLÍ   9:00 - 12:00 12:30 - 17:30   DĚTI   9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé

Pondělí 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Úterý 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Středa 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Čtvrtek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Pátek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30

Oddělení pro děti

Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Úterý 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Čtvrtek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Pátek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Oddělení pro dospělé

Pondělí 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Úterý 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Středa 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Čtvrtek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 Pátek 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30

Oddělení pro děti

Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Úterý 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Čtvrtek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Pátek 9:00 - 11:00 13:00 - 17:00

+420 725 722 541, +420 725 724 447 info@knihovna-as.cz Hledat v katalogu

O nás

O knihovně

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací města Aš, která vznikla 1.dubna 2010

Vykonává:

  • informační, kulturní a vzdělávací činnost
  • buduje univerzální fondy literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města
  • zpřístupňuje knihovní dokumenty
  • poskytuje bibliografické informace
  • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů
  • vytváří interní databáze z fondů knihovny
  • poskytuje reprografické služby.

Fond knihovny obsahuje 55 000 knihovních dokumentů, z toho je cca 30 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti.

 

Historie budovy

Budova, ve které nás nyní můžete navštívit, byla původně určena pro peněžní ústav.

Během rychlého průmyslového rozvoje města, v druhé polovině 19. století obecní rada Aše rozhodla zřídit spořitelnu. V té době byly prozatímní oficiální místnosti banky v přízemí radnice. Již v roce 1904 mohla být zahájena výstavba vlastní spořitelny, kterou navrhl významný pražský německý architekt Josef Zasche (čti cáše), (1871–1957), čelný představitel secese a moderny projektoval s elegancí. Díky tomu dodnes můžete obdivovat například vstupní prostory a schodiště budovy obložené červeným mramorem. Stropy prvního patra podpírají zdobené sloupy z leštěné žuly. Kromě zdobných prvků vně i uvnitř budovy se dodnes zachovala i trezorová místnost s ohnivzdorný trezory. Památkově chráněna je budova s hodinovou věží od 7. listopadu 2017.

Historie knihovny

Za vznikem knihovny stálo schválení zákona o veřejných knihovnách obecných, který vešel v platnost 5. listopadu 1919, č. 430 Sb.z. a n. Zákon ukládal všem politickým obcím zřídit a vydržovat veřejnou knihovnu, nejlépe ihned. Lhůta pro zřízení veřejné knihovny byla dána velikostí obce.

S jistotou víme, že roku 1932 bývala městská knihovna Aš v “hasičárně”, dnes také památkově chráněné budově čp. 635 na Poštovním náměstí. Nějaký čas sídlila v AKS v Karlově ulici, dalším útočištěm knih byla od 1966 do roku 2002 radnice, odkud se knihovna přestěhovala do svého současného působiště. Hlavní ulici jsme opustili jen po dobu rozsáhlé rekonstrukce v roce 2010.

Období knihovny v posledním působišti je charakteristické především modernizací a zkvalitňováním systému výpůjčky dokumentů z knihovního fondu a jeho evidencí. Zavedením systému LANius a jeho přechodem na novější systém Clavius. Princip výpůjčky se rovněž zpřehlednil.

Po celou dobu od roku 1989 až dosud knihovníci pořádají různé přednášky o osobnostech autorů či ilustrátorů, výstavky a zvou děti do knihovny. Snaha zaměřit se na děti je velkým přínosem, protože především malých čtenářů ubývá. Kniha přitom rozvíjí nejen slovní zásobu, ale i fantazii a představivost. Knihovna nezapomíná ani na dospělé návštěvníky či seniory. Kvalita všech pořádaných akcí se podstatně zvýšila po rekonstrukci knihovny, kdy v horním patře vznikl velký společenský sál s kapacitou 30 míst pro sedící. Sál je vybaven projektorem a tak jsou výklady rozšířeny i o možnost promítání.

Copyright MediaSolution © 2024